ADR transport pictograms and hazard classes in Dutch

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Pictogram Klasse Gevarencategorie
1.1 Explosief, subklasse 1.1
Gevaar voor massale explosie
1.2 Explosief, subklasse 1.2
Gevaar voor scherfwerking
1.3 Explosief, subklasse 1.3
Gevaar voor brand en gering gevaar voor scherfwerking
1.4 Explosief, subklasse 1.4
Gering gevaar
1.5 Explosief, subklasse 1.5
Zeer weinig gevoelige stoffen met gevaar voor massale explosie
1.6 Explosief, subklasse 1.6
Uiterst weinig gevoelige voorwerpen, zonder gevaar voor massale explosie
2.1 Ontvlambaar gas
2.2 Niet brandbare, niet giftige gassen
2.3 Giftige gassen
3 Brandbare vloeistoffen
4.1 Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste gedesensibiliseerde explosieven
4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen
4.3 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij
5.1 Oxiderende stoffen
5.2 Organische peroxiden
6.1 Giftige stoffen
6.1 Giftig
6.2 Infectueuze stoffen

7 Radioactief materiaal
Categorie I
Categorie II
Categorie III
Kritische veiligheidsindex label
8 Bijtende stoffen
9 Diverse gevaarlijke stoffen en artikelen