ADR transport pictograms and hazard classes in Latvian

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Piktogramma Klase Bīstamības kategorija
1.1 Sprāgstviela, 1.1. apakšklase
Masveida sprādzienbīstamība
1.2 Sprāgstviela, 1.2. apakšklase
Izmetes bīstamība
1.3 Sprāgstviela, 1.3. apakšklase
Ugunsbīstamība vai neliela izmetes bīstamība
1.4 Sprāgstviela, 1.4. apakšklase
Nozīmīgas bīstamības nav
1.5 Sprāgstviela, 1.5. apakšklase
Ļoti inertas vielas un maisījumi, kam piemīt masveida sprādzienbīstamība
1.6 Sprāgstviela, 1.6. apakšklase
Ārkārtīgi inerti izstrādājumi, kam nepiemīt masveida sprādzienbīstamība
2.1 Uzliesmojoša gāze
2.2 Nedegošs, netoksiskas gāzes
2.3 Toksiskas gāzes
3 Uzliesmojoši šķidrumi
4.1 Uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vielas un cietas, desensibilizētas sprāgstvielas
4.2 Vielas, kas var pašuzliesmoties
4.3 Vielas, kas saskarē ar ūdeni emitē uzliesmojošas gāzes
5.1 Oksidējoša viela
5.2 Organiskie peroksīdi
6.1 Toksiskas vielas
6.1 Inde
6.2 Vielas, kas var izraisīt inficēšanos

7 Radioaktīvie materiāli
Kategorija I
Kategorija II
Kategorija III
Bīstamības pakāpes apzīmējums
8 Kodīga viela
9 Dažādas bīstamas vielas un izstrādājumi