ADR transport pictograms and hazard classes in Polish

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Piktogram Klasa Kategoria zagrożenia
1.1 Materiały i przedmioty wybuchowe, podklasa 1.1
Zagrożenie wybuchem masowym
1.2 Materiały i przedmioty wybuchowe, podklasa 1.2
Zagrożenie rozrzutem
1.3 Materiały i przedmioty wybuchowe, podklasa 1.3
Zagrożenie pożarem i małe zagrożenie rozrzutem
1.4 Materiały i przedmioty wybuchowe, podklasa 1.4
Małe zagrożenie
1.5 Materiały i przedmioty wybuchowe, podklasa 1.5
Substancje bardzo niewrażliwe, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym
1.6 Materiały i przedmioty wybuchowe, podklasa 1.6
Wyroby skrajnie niewrażliwe, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym
2.1 Gazy palne
2.2 Gazy niepalne, nietrujące
2.3 Gazy trujące
3 Materiały ciekłe zapalne
4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
4.2 Materiały samozapalne
4.3 Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne
5.1 Materiały utleniające
5.2 Nadtlenki organiczne
6.1 Materiały trujące
6.1 Trucizna
6.2 Materiały zakaźne

7 Materiały rozszczepialne
Kategoria I
Kategoria II
Kategoria III
Wskaźnik bezpieczeństwa krytycznościowego
8 Materiały żrące
9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne