GHS pictograms and hazard classes in Romanian

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish

Simbol: bombă care explodează


Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 2.1
Unstable explosives
Explozivi din diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Secţiunea 2.8
Substanţe şi amestecuri autoreactive, tipurile A, B
Secţiunea 2.15
Peroxizi organici, tipurile A, BSimbol: flacără


Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 2.2
Gaze inflamabile, categoria de pericol 1
Secţiunea 2.3
Aerosoli inflamabili, categoriile de pericol 1, 2
Secţiunea 2.6
Lichide inflamabile, categoriile de pericol 1, 2, 3
Secţiunea 2.7
Solide inflamabile, categoriile de pericol 1, 2
Secţiunea 2.8
Substanţe şi amestecuri autoreactive, tipurile B, C, D, E, F
Secţiunea 2.9
Lichide piroforice, categoria de pericol 1
Secţiunea 2.10
Solide piroforice, categoria de pericol 1
Secţiunea 2.11
Substanţe şi amestecuri care se autoîncălzesc, categoriile de pericol 1, 2
Secţiunea 2.12
Substanţe şi amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, categoriile de pericol 1, 2, 3
Secţiunea 2.15
Peroxizi organici, tipurile B, C, D, E, FSimbol: flacără deasupra unui cerc


Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 2.4
Gaze oxidante, categoria de pericol 1
Secţiunea 2.13
Lichide oxidante, categoriile de pericol 1, 2, 3
Secţiunea 2.14
Solide oxidante, categoriile de pericol 1, 2, 3Simbol: butelie de gaz


Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 2.5
Gaze sub presiune:
   Gaze comprimate;
   Gaze lichefiate;
   Gaze lichefiate răcite;
Gaze dizolvateSimbol: corodare


Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 2.16
Corosiv pentru metale, categoria de pericol 1
Secţiunea 3.2
Corodarea pielii, categoriile de pericol 1A, 1B, 1C
Secţiunea 3.3
Lezarea gravă a ochilor, categoria de pericol 1Simbol: craniu cu două oase încrucişate


Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 3.1
Toxicitate acută (orală, dermică, inhalare), categoriile de pericol 1, 2, 3Simbol: semnul exclamării


Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 3.1
Toxicitate acută (orală, dermică, inhalare), categoria de pericol 4
Secţiunea 3.2
Iritarea pielii, categoria de pericol 2
Secţiunea 3.3
Iritarea ochilor, categoria de pericol 2
Secţiunea 3.4
Sensibilizarea pielii, categoria de pericol 1
Secţiunea 3.8
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere, categoria de pericol 3
Iritarea căilor respiratorii
Efecte narcoticeSimbol: pericol pentru sănătate


Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 3.4
Sensibilizarea căilor respiratorii, categoria de pericol 1
Secţiunea 3.5
Mutagenitatea celulelor embrionare, categoriile de pericol 1A, 1B, 2
Secţiunea 3.6
Cancerigenitate, categoriile de pericol 1A, 1B, 2
Secţiunea 3.7
Toxicitate pentru reproducere, categoriile de pericol 1A, 1B, 2
Secţiunea 3.8
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere, categoriile de pericol 1, 2
Secţiunea 3.9
Toxicitate aupra unui organ ţintă specific – expunere repetată, categoriile de pericol 1, 2
Secţiunea 3.10
Pericol prin aspirare, categoria de pericol 1Simbol: mediu


Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 4.1
Periculos pentru mediul acvatic
   Pericol acut categoria 1
   Pericol cronic categoriile 1, 2