H/P Phrases in Maltese

Safety at work with chemicals
GHS Hazard and Precautionary Statements, H/P phrases, are the successor to the R/S phrases.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Il-frażijiet H
H200Splussivi instabbli.
H201Splussiv; periklu li jisplodu kollha f'daqqa.
H202Splussiv, periklu serju ta' projezzjoni.
H203Splussiv; periklu ta' nar, blast jew projezzjoni.
H204Periklu ta' nar jew ta' projezzjoni.
H205Jista' jisplodi f'daqqa fin-nar.
H220Gass li jaqbad malajr ħafna.
H221Gass li jaqbad.
H222Aerosol li jaqbad malajr ħafna.
H223Aerosol li jaqbad.
H224Likwidu u fwar li jaqbdu malajr ħafna.
H225Likwidu u fwar li jaqbdu malajr ħafna.
H226Likwidu u fwar li jaqbdu.
H228Solidu li jaqbad.
H240It-tisħin jista' jikkawża splużjoni.
H241It-tisħin jista' jikkawża nar jew splużjoni.
H242It-tisħin jista' jikkawża nar.
H250Jieħu n-nar spontanjament jekk ikun espost għall-arja.
H251Jisħon waħdu: jista' jieħu n-nar.
H252Jisħon waħdu f'kwantitajiet kbar; jista' jieħu n-nar.
H260Meta jmiss ma' l-ilma jerħi gassijiet li jaqbdu li jistgħu jieħdu n-nar spontanjament.
H261Meta jmiss ma' l-ilma jerħi gassijiet li jaqbdu.
H270Jista' jikkawża jew iżid in-nar; ossidant.
H271Jista' jikkawża nar jew splużjoni; ossidant qawwi.
H272Jista' jżid in-nar; ossidant.
H280Fih gass taħt pressjoni; jista' jisplodi jekk jissaħħan.
H281Fih gass imkessaħ; jista' jikkawża ħruq jew dannu minn temperaturi baxxi.
H290Jista' jkun korrużiv għall-metalli.
H300Fatali jekk jinbela’.
H301Tossiku jekk jinbela’.
H302Jagħmel il-ħsara jekk jinbela’.
H304Jista’ jkun fatali jekk jinbela’ u jidħol fil-pajpijiet tan-nifs.
H310Fatali jekk imiss mal-ġilda.
H311Tossiku meta jmiss mal-ġilda.
H312Jagħmel il-ħsara meta jmiss mal-ġilda.
H314Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.
H315Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.
H317Jista’ jikkawża reazzjoni allerġika tal-ġilda.
H318Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.
H319Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.
H330Fatali jekk jinxtamm.
H331Tossiku jekk jinxtamm.
H332Jagħmel il-ħsara jekk jinxtamm.
H334Jista’ jikkawża sintomi ta' allerġija jew ta’ ażma jew diffikultajiet biex jittieħed in-nifs jekk jinxtamm.
H335Jista’ jikkawża irritazzjoni respiratorja.
H336Jista’ jikkawża ħedla jew sturdament.
H340Jista’ jikkawża difetti ġenetiċi <semmi l-mod ta' espożizzjoni jekk ikun pruvat b'mod konklużiv li l-ebda mod ta' espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.
H341Suspettat li jikkawża difetti ġenetiċi <semmi l-mod ta' espożizzjoni jekk ikun pruvat b'mod konklużiv li l-ebda mod ta' espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.
H350Jista’ jikkawża l-kanċer <semmi l-mod ta' espożizzjoni jekk ikun pruvat b'mod konklużiv li l-ebda mod ta' espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.
H351Suspettat li jikkawża l-kanċer <ara l-mod ta’ espożizzjoni jekk ikun pruvat b'mod konklużiv li l-ebda mod ta' espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.
H360Jista' jagħmel ħsara lill-fertilità jew lit-tarbija li għadha fil-ġuf <semmi l-effett speċifiku jekk ikun magħruf> <semmi l-mod ta' espożizzjoni jekk ikun pruvat b'mod konklużiv li l-ebda mod ta' espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.
H361Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità jew lit-tarbija li għadha fil-ġuf <semmi l-effett speċifiku jekk ikun magħruf> <semmi l-mod ta' espożizzjoni jekk ikun pruvat b'mod konklużiv li l-ebda mod ta' espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.
H362Jista’ jagħmel ħsara lit-tfal imreddgħa.
H370Jagħmel ħsara lill-organi <jew semmi l-organi kollha affettwati, jekk ikunu magħrufa> <semmi l-mod ta' espożizzjoni jekk ikun pruvat b'mod konklużiv li l-ebda mod ta' espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.
H371Jista’ jikkawża ħsara lill-organi <jew semmi l-organi kollha affettwati, jekk ikunu magħrufa> <semmi l-mod ta' espożizzjoni jekk ikun pruvat b'mod konklużiv li l-ebda mod ta'’ espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.
H372Jikkawża ħsara lill-organi <jew semmi l-organi kollha affettwati, jekk ikunu magħrufa> minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta <semmi l-mod ta' espożizzjoni jekk ikun pruvat b'mod konklużiv li lebda mod ta' espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.
H373Jista’ jikkawża ħsara lill-organi <jew semmi l-organi kollha affettwati, jekk ikunu magħrufa> minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta <semmi l-mod ta' espożizzjoni jekk ikun pruvat b'mod konklużiv li l-ebda mod ta' espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.
H400Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi.
H410Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
H411Tossiku għall-organiżmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
H412Jagħmel ħsara lill-organiżmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
H413Jista’ jikkawża effetti ta' ħsara dejjiema lill-organiżmi akwatiċi.

L-informazzjoni dwar perikli oħrajn

Il-proprjetajiet fiżiċi
EUH 001Jisplodi meta jinxef.
EUH 006Jista' jisplodi b'kuntatt jew bla kuntatt ma' l-ajra.
EUH 014Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.
EUH 018Meta jintuża jista' jifforma taħlitiet esplussivi jew li jaqbdu jekk jitħallat ma' l-arja.
EUH 019Jista' jifforma perossidi esplussivi.
EUH 044Riskju ta' splużjoni jekk jissaħħan fil-magħluq.

Il-proprjetajiet tas-saħħa
EUH 029Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-ilma.
EUH 031Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-aċidi.
EUH 032Jitfa' gass tossiku ħafna meta jmiss l-aċidi.
EUH 066Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.
EUH 070Tossiku meta jmiss ma’ l-għajnejn.
EUH 071Korrużiv għas-sistema respiratorja.

Il-proprjetajiet ambjentali
EUH 059Perikoluż għas-saff ta' l-ożonu.

L-elementi tat-tikketti/l-informazzjoni supplimentari dwar ċerti sustanzi u taħlitiet
EUH 201
EUH 201A
Fih iċ-ċomb. M'għandux jintuża' fuq uċuh li x'aktarx jomogħduhom jew jerdgħuhom it-tfal.
Twissija! Fih iċ-ċomb.
EUH 202Cyanoacrylate. Periklu. Iwaħħal il-ġilda u l-għajnejn fi ftit sekondi. Żomm ‘il bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.
EUH 203Fih il-kromju (VI). Jista’ joħloq reazzjoni allerġika.
EUH 204Fih l-isocyanates. Jista’ jagħmel reazzjoni allerġika.
EUH 205Fih kostitwenti ta’ l-eposside. Jista’ jagħmel reazzjoni allerġika.
EUH 206Twissija! Tużahx flimkien ma’ prodotti oħra. Jista’ jerħi gassijiet perikolużi (kloru).
EUH 207Twissija! Fih il-kadmju. Waqt li jintuża jiffurmaw dħaħen perikolużi. Ara l-informazzjoni mogħtija mill-fabbrikant. Ħares l-istruzzjonijiet dwar is-sigurtà.
EUH 208Fih . Jista’ jagħmel reazzjoni allerġika.
EUH 209
EUH 209A
Jista’ jieħu n-nar faċilment meta jintuża.
Jista’ jieħu n-nar meta jintuża.
EUH 210Il-karta tad-data dwar is-sikurezza hija disponibbli meta tintalab.
EUH 401Biex jiġu evitati r-riskji għal saħħet il-bniedem u għall-ambjent, ħares l-istruzzjonijiet dwar l-użu.Il-frażijiet P
P101Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott filqrib.
P102Żommu ‘l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.
P103Aqra t-tikketta qabel l-użu.
P201Ikseb struzzjonijiet speċjali qabel l-użu.
P202Tmissux qabel ma tkun qrajt u fhimt l-istruzzjonijiet kollha ta' prekawzjoni.
P210Żomm ‘il bogħod mis-sħana/xrar tan-nar/fjammiet mikxufa/uċuħ jaħarqu. — Tpejjipx.
P211Tisprejjax fuq fjamma mikxufa jew sors ieħor li jaqbad.
P220Żomm/Aħżen ‘il bogħod mill-ħwejjeġ/.../materjali li jaqbdu.
P221Ħu kull prekawzjoni biex tevita li jitħallat mal-kombustibbli...
P222Tħallix li jkun hemm kuntatt ma' l-arja.
P222Żomm ‘il bogħod minn kull kuntatt possibbli ma' l-ilma, minħabba li jirreaġġixxi bilqawwa u jista’ jkun hemm fjamma nar.
P230Żommu mxarrab bi ...
P231Immaniġġja taħt gass inerti.
P232Ipproteġi mill-umdità.
P233Żomm il-kontenitur magħluq sew.
P234Żomm biss fil-kontenitur oriġinali.
P235Żomm frisk.
P240Poġġi ma' l-art/waħħal il-kontenitur u t-tagħmir li jirċievi.
P241Uża’ tagħmir elettriku/ta’ ventilazzjoni/ta' dawl/.../li jiflaħ għal splużjoni.
P242Uża’ biss għodda li ma jtajrux żnied.
P243Ħu miżuri ta' prekawzjoni kontra l-ħruġ ta' elettriku statiku.
P244Żomm il-valvs ta' tnaqqis ħielsa mill-griż u ż-żejt.
P250Tissottoponihomx għal brix/xokk/.../frizzjoni.
P251Kontenitur taħt pressjoni: Ittaqqbux jew taħarqux, anki wara li tużah.
P260Tiblax bin-nifs trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.
P261Evita li tibla' bin-nifs trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.
P262Iddaħħalx fl-għajnejn, fuq il-ġilda, jew fuq il-ħwejjeġ.
P263Evita l-kuntatt waqt it-tqala/waqt it-treddigħ.
P264Aħsel ... sew wara li timmaniġġjah.
P270Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża’ dan il-prodott.
P271Uża biss barra jew f’post ventilat sew.
P272Ilbies tax-xogħol kontaminat m’għandux jitħalla joħroġ mill-post tax-xogħol.
P273Evita r-rilaxx fl-ambjent.
P280Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
P281Uża’ t-tagħmir personali protettiv kif meħtieġ.
P282Ilbies ingwanti kiesħa li ma jinfedx minnhom/ilqugħ għall-wiċċ/protezzjoni għall-għajnejn.
P283Ilbies ħwejjeġ reżistenti għan-nar/fjammi.
P284Ilbes protezzjoni respiratorja.
P285F’każ ta' ventilazzjoni inadegwata ilbes protezzjoni respiratorja.
P231 + P232Uża’ taħt gass inerti. Ipproteġi mill-umdità.
P235 + P410Żomm frisk. Ipproteġi mir-raġġi tax-xemx.
P301JEKK JINBELA’:
P302F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA:
P303F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):
P304JEKK JINĠIBED MAN-NIFS:
P305JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN:
P306F'KAŻ TA' KUNTATT MA' L-ILBIES:
P307JEKK espost:
P308JEKK espost jew konċernat:
P309JEKK espost jew tħossok ma tiflaħx:
P310Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib.
P311Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib.
P312Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.
P313Ikkonsulta tabib.
P314Ikkonsulta tabib jekk tħossok ma tiflaħx.
P315Ikkonsulta tabib minnufih.
P320Trattament speċifiku hu urġenti (ara ... fuq din it-tikketta).
P321Trattament speċifiku (ara ... fuq din it-tikketta).
P322Miżuri speċifiċi (ara ... fuq din it-tikketta).
P330Laħlaħ ħalqek.
P331TIPPROVOKAX ir-remettar.
P332Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:
P333Jekk ikun hemm irritazzjoni jew raxx tal-ġilda:
P334Daħħal fl-ilma kiesaħ/kebbeb f’faxex imxarrbin.
P335Farfar il-frak mhux imwaħħla minn fuq il-ġilda.
P336Ħoll il-partijiet kiesħa bl-ilma fietel. Togħrokx il-parti affettwata.
P337Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa’:
P338Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
P340Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f’pożizzjoni komda biex tkun tista’ tieħu n-nifs.
P341Jekk in-nifs ikun diffiċli, esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f’pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs.
P342Jekk tkun qed tbati minn sintomi respiratorji:
P350Aħsel bil-mod b’ħafna sapun u ilma.
P351Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.
P352Aħsel b’ħafna sapun u ilma.
P353Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/bix-xawer.
P360Laħlaħ mall-ewwel l-ilbies ikkontaminat u l-ġilda b’ħafna ilma qabel ma tneħħi l-ilbies.
P361Neħħi/Inża’ mall-ewwel l-ilbies ikkontaminat.
P362Inża' l-ħwejjeġ kontaminati u aħsilhom qabel ma terġa' tużahom.
P363Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa’ tużahom.
P370F’każ ta' nar:
P371F’każ ta' nar kbir u kwantitajiet kbar:
P372Riskju ta' splużjoni f’każ ta' nar.
P373TIPPRUVAX TITFI n-nar meta n-nar jilħaq l-isplussivi.
P374Itfi n-nar bil-prekawzjonijiet normali minn distanza raġonevoli.
P375Itfi n-nar mill-bogħod minħabba r-riskju ta' splużjoni.
P376Waqqaf it-tnixxija jekk ma jkunx hemm periklu.
P377Tnixxija ta' gass tan-nar:
Tippruvax titfiha, sakemm it-tnixxija ma tkunx tista' titwaqqaf bla periklu.
P378Uża’ ... biex titfi.
P380Evakwa ż-żona.
P381Elimina s-sorsi kollha li jqabbdu sakemm ma jkunx perikoluż li tagħmel dan.
P390Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.
P391Iġbor it-tixrid.
P301 + P310JEKK JINBELA’: Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib.
P301 + P312JEKK JINBELA’: Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.
P301 + P330 + P331JEKK JINBELA’: laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar.
P302 + P334JEKK FUQ IL-ĠILDA: Daħħal fl-ilma frisk/kebbeb f’faxex imxarrbin.
P302 + P350JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel bil-mod b’ħafna sapun u ilma.
P302 + P352JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel b’ħafna sapun u ilma.
P303 + P361 + P353JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew xagħar): Neħħi/inża’ minnufih l-ilbies kontaminat. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/bix-xawer.
P304 + P340JEKK JITTIEĦED FIN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f’pożizzjoni komda biex tkun tista’ tieħu n-nifs.
P304 + P341JEKK JITTIEĦED FIN-NIFS: Jekk in-nifs ikun diffiċli, esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f’pożizzjoni komda biex tkun tista’ tieħu n-nifs.
P305 + P351 + P338JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi llentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
P306 + P360JEKK FUQ L-ILBIES: laħlaħ mall-ewwel l-ilbies ikkontaminat u l-ġilda b’ħafna ilma qabel ma tneħħi l-ilbies.
P307 + P311Jekk espost: Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib.
P308 + P313Jekk espost jew konċernat: Ikkonsulta tabib.
P309 + P311JEKK espost jew tħossok ma tiflaħx: Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib.
P332 + P313Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
P333 + P313Jekk ikun hemm irritazzjoni jew raxx tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
P335 + P334Farfar il-frak mhux imwaħħal minn mal-ġilda. Daħħal fl-ilma frisk/kebbeb f’faxex imxarrbin.
P337 + P313Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.
P342 + P311Jekk ikollok sintomi respiratorji: Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib.
P370 + P376F’każ ta' nar: Waqqaf it-tnixxija sakemm ma jkunx ta' periklu.
P370 + P378F’każ ta' nar: Uża’ ... għat-tifi.
P370 + P380F’każ ta' nar: Evakwa ż-żona.
P370 + P380 + P375F’każ ta' nar: Evakwa ż-żona. Itfi n-nar mill-bogħod minħabba r-riskju ta' splużjoni.
P371 + P380 + P375F’każ ta' nar kbir u kwantitajiet kbar: Evakwa ż-żona. Itfi n-nar mill-bogħod minħabba rriskju ta' splużjoni.
P401Aħżen ...
P402Aħżen f’post niexef.
P403Aħżen f’post b'ventilazzjoni tajba.
P404Aħżen f’kontenitur magħluq.
P405Aħżen f'post imsakkar.
P406Aħżen f'post reżistenti għall-korrużjoni/... kontenitur li huwa infurrat minn ġewwa b'materjal reżistenti.
P407Ħalli l-arja tgħaddi bejn l-imniezel/il-palits.
P410Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.
P411Aħżen f’temperaturi li ma jeċċedux ... °C/...°F.
P412Tesponix għal temperaturi li jeċċedu l-50 °C/122°F.
P413Aħżen il-kwantitajiet f’massa ta' akbar minn ... kg/... lbs f’temperaturi ta' mhux aktar minn ... °C/...°F.
P420Aħżen ‘l bogħod minn materjal ieħor.
P422Aħżen il-kontenut taħt ...
P402 + P404Aħżen f’post niexef. Aħżen f’kontenitur magħluq.
P403 + P233Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew.
P403 + P235Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.
P410 + P403Ipproteġi mid-dawl tax-xemx. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.
P410 + P412Ipproteġi mid-dawl tax-xemx. Tesponix għal temperatura li teċċedi l-50 °C/122°F.
P411 + P235Aħżen f’temperaturi li ma jeċċedux ... °C/...°F. Żomm frisk.
P501Armi l-kontenut/il-kontenitur fi ...