R/S Phrases in Finnish

Safety at work with chemicals
Risk and Safety Phrases, R/S phrases, are formally obsolete and have been replaced by H/P phrases for labelling of chemicals. They can however be encountered in older books and on labels and material data safety sheets that haven't been updated.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
R-lausekkeet
R1Räjähtävää kuivana.
R2Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.
R3Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.
R4Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä.
R5Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.
R6Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.
R7Aiheuttaa tulipalon vaaran.
R8Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
R9Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.
R10Syttyvää.
R11Helposti syttyvää.
R12Erittäin helposti syttyvää.
R13(Vanhentunut)
R14Reagoi voimakkaasti veden kanssa.
R15Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.
R16Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa.
R17Itsestään syttyvää ilmassa.
R18Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos.
R19Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksideja.
R20Terveydelle haitallista hengitettynä.
R21Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.
R22Terveydelle haitallista nieltynä.
R23Myrkyllistä hengitettynä.
R24Myrkyllistä joutuessaan iholle.
R25Myrkyllistä nieltynä.
R26Erittäin myrkyllistä hengitettynä.
R27Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle.
R28Erittäin myrkyllistä nieltynä.
R29Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.
R30Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.
R31Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
R32Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
R33Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.
R34Syövyttävää.
R35Voimakkaasti syövyttävää.
R36Ärsyttää silmiä.
R37Ärsyttää hengityselimiä.
R38Ärsyttää ihoa.
R39Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.
R40Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
R41Vakavan silmävaurion vaara.
R42Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.
R43Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R44Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.
R45Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.
R46Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.
R47(Vanhentunut)
R48Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.
R49Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.
R50Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
R51Myrkyllistä vesieliöille.
R52Haitallista vesieliöille.
R53Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R54Myrkyllistä kasveille.
R55Myrkyllistä eläimille.
R56Myrkyllistä maaperäeliöille.
R57Myrkyllistä mehiläisille.
R58Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.
R59Vaarallista otsonikerrokselle.
R60Voi heikentää hedelmällisyyttä.
R61Vaarallista sikiölle.
R62Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.
R63Voi olla vaarallista sikiölle.
R64Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.
R65Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
R66Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
R67Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
R68Pysyvien vaurioiden vaara.

Yhdistetyt R-lausekkeet
R14/15Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviä kaasuja.
R15/29Vapauttaa myrkyllisiä, helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.
R20/21Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.
R20/21/22Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
R20/22Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.
R21/22Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.
R23/24Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.
R23/24/25Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
R23/25Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.
R24/25Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.
R26/27Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.
R26/27/28Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
R26/28Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.
R27/28Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.
R36/37Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.
R36/37/38Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
R36/38Ärsyttää silmiä ja ihoa.
R37/38Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.
R39/23Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
R39/23/24Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.
R39/23/24/25Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
R39/23/25Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
R39/24Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
R39/24/25Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.
R39/25Myrkyllistä: errittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
R39/26Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
R39/26/27Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.
R39/26/27/28Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
R39/26/28Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
R39/27Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
R39/27/28Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.
R39/28Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
R42/43Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R48/20Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.
R48/20/21Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.
R48/20/21/22Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
R48/20/22Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altitstus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.
R48/21Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.
R48/21/22Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.
R48/22Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.
R48/23Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.
R48/23/24Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.
R48/23/24/25Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
R48/23/25Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.
R48/24Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.
R48/24/25Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.
R48/25Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.
R50/53Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R51/53Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R52/53Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R68/20Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
R68/20/21Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.
R68/20/21/22Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
R68/20/22Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
R68/21Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
R68/21/22Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.
R68/22Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.S-lausekkeet
S1Säilytettävä lukitussa tilassa.
S2Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S3Säilytettävä viileässä.
S4Ei saa säilyttää asuintiloissa.
S5Sisältö säilytettävä ... (tarkoitukseen soveltuvan nesteen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
S6Säilytettävä ... (inertin kaasun ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
S7Säilytettävä tiiviisti suljettuna.
S8Säilytettävä kuivana.
S9Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
S10(Vanhentunut)
S11(Vanhentunut)
S12Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.
S13Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
S14Säilytettävä erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
S15Suojattava lämmöltä.
S16Eristettävä sytytyslähteistä --- Tupakointi kielletty.
S17Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista.
S18Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.
S20Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.
S21Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
S22Vältettävä pölyn hengittämistä.
S23Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).
S24Varottava kemikaalin joutumista iholle.
S25Varottava kemikaalin joutumista silmiin.
S26Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
S27Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.
S28Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä ... (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
S29Ei saa tyhjentää viemäriin.
S30Tuotteeseen ei saa lisätä vettä.
S31(Vanhentunut)
S33Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.
S34(Vanhentunut)
S35Tämä aine ja sen pakkaus on hävittävä turvallisesti.
S36Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.
S37Käytettävä sopivia suojakäsineitä.
S38Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksenuojainta.
S39Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta.
S40Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen ... (kemikaalin ilmoittaa valmistaja/mahaantuoja).
S41Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.
S42Kaasutuksen/ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).
S43Sammutukseen käytettävä ... (ilmoitettava sopiva sammutusmenetelmä. Jos vesi lisää vaaraa, lisättävä sanat: Sammutukseen ei saa käyttää vettä).
S44(Vanhentunut)
S45Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli mahdollista).
S46Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
S47Säilytettävä alle ... C:n lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).
S48Säilytettävä kosteana ... (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa sopivan aineen).
S49Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.
S50Ei saa sekoittaa ... (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa aineen) kanssa.
S51Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
S52Ei suositella sisäkäyttöön laajoilla pinnoilla.
S53Vältettävä altistumista --- ohjeet luettava ennen käyttöä.
S54(Vanhentunut)
S55(Vanhentunut)
S56Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.
S57Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.
S58(Vanhentunut)
S59Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytösta/kierrätyksestä.
S60Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.
S61Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.
S62Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
S63Jos ainetta on onnettomuuden sattussa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa.
S64Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).

Yhdistetyt S-lausekkeet
S1/2Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.
S3/7Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa.
S3/7/9(Vanhentunut)
S3/9(Vanhentunut)
S3/9/14Säilytettävä erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja) viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
S3/9/14/49Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/ maahantuoja).
S3/9/49Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
S3/14Säilytettävä viileässä erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
S7/8Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.
S7/9Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
S7/47Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja alle ...°C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).
S20/21Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
S24/25Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
S27/28Ihokosketuksen jälkeen, saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi ja roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä ... (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
S29/35Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.
S29/56Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.
S36/37Käytettävä sopivaa suojavaatusta ja suojakäsineitä.
S36/37/39Käytettävä sopivia suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.
S36/39Käytettävä sopivia suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.
S37/39Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.
S47/49Säilytettävä alkuperäispakkauksessa alle ... °C:n lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).