ADR transport pictograms and hazard classes in Czech

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Piktogram Kategorie Kategorie nebezpečnosti
1.1 Výbušné, podtřída 1.1
Nebezpečí hromadného výbuchu
1.2 Výbušné, podtřída 1.2
Nebezpečí rozletu
1.3 Výbušné, podtřída 1.3
Nebezpečí ohně nebo malé nebezpečí rozletu опасност от разпръскване
1.4 Výbušné, podtřída 1.4
Malé nebezpečí výbuchu
1.5 Výbušné, podtřída 1.5
Velmi necitlivé látky, které jsou nebezpečné hromadným výbuchem
1.6 Výbušné, podtřída 1.6
Velmi málo citlivé předměty, které nejsou nebezpečné hromadným výbuchem
2.1 Hořlavý plyn
2.2 Nehořlavé, netoxické plyny
2.3 Toxické plyny
3 Hořlavé kapaliny
4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně reagující látky a tuhé znecitlivělé výbušniny
4.2 Samozápalné látky
4.3 Látky, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny
5.1 Oxidující látky
5.2 Organické peroxidy
6.1 Toxické látky
6.1 Jed
6.2 Infekční látky

7 Radioaktivní materiál
Kategorie I
Kategorie II
Kategorie III
Index nebezpečnosti
8 Žíravé látky
9 Ostatní nebezpečné látky a předměty