ADR transport pictograms and hazard classes in Slovenian

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Piktogram Razred Kategorija nevarnosti
1.1 Eksploziv, podrazred 1.1
Nevarnost eksplozije v masi
1.2 Eksploziv, podrazred 1.2
Nevarnost za nastanek drobcev
1.3 Eksploziv, podrazred 1.3
Nevarnost za nastanek požara ali manjša nevarnost za nastanek drobcev
1.4 Eksploziv, podrazred 1.4
Ni velike nevarnosti
1.5 Eksploziv, podrazred 1.5
Zelo neobčutljive snovi z nevarnostjo eksplozije v masi
1.6 Eksploziv, podrazred 1.6
Izjemno neobčutljivi predmeti brez nevarnosti eksplozije v masi
2.1 Vnetljiv plin
2.2 Nevnetljvi, nestrupeni plini
2.3 Strupeni plini
3 Vnetljive tekočine
4.1 Vnetljive trdne snovi, samoreaktivne snovi in desenzibilizirani eksplozivi
4.2 Samovnetljive snovi
4.3 Snovi, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline
5.1 Oksidanti
5.2 Organski peroksidi
6.1 Strupene snovi
6.1 Strup
6.2 Kužne snovi

7 Radioaktivne snovi
Kategorija I
Kategorija II
Kategorija III
Varnostni indeks kritičnosti
8 Jedke snovi
9 Različno nevarno blago in predmeti