ADR transport pictograms and hazard classes in Maltese

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Il-pittogramma Klassi Kategorija ta’ periklu
1.1 Splussiv, sottoklassi 1.1
Periklu ta’ splużjoni tal-massa
1.2 Splussiv, sottoklassi 1.2
Periklu ta’ projezzjoni
1.3 Splussiv, sottoklassi 1.3
Periklu ta’ ħruq jew periklu ta’ projezzjoni żgħira
1.4 Splussiv, sottoklassi 1.4
L-ebda periklu sinifikanti
1.5 Splussiv, sottoklassi 1.5
Sustanzi insensittivi ħafna b’periklu ta’ splużjoni tal-massa
1.6 Splussiv, sottoklassi 1.6
Oġġetti estremament insensittivi bl-ebda periklu ta’ splużjoni tal-massa
2.1 Gass li jaqbad
2.2 Gassijiet mhux tossiċi, mhux fjammabbli
2.3 Gassijiet tossiċi
3 Gass li jaqbad
4.1 Solidi fjammabbli, sustanzi li jirreaġġixxu waħedhom u splussivi solidi disensittivizzati
4.2 Sustanzi li jistgħu jaqbdu b'mod spontanju
4.3 Sustanzi li jtajru gassijiet fjammabbli meta jiġu f'kuntatt mal-ilma
5.1 Sustanzi ossidanti
5.2 Perossidi Organiċi
6.1 Sustanzi tossiċi
6.1 Valenu
6.2 Sustanzi infettivi

7 Materjal radjuattiv
Kategorija I
Kategorija II
Kategorija III
Tikketta tal-indiċi tas-sikurezza tal-kritikalità
8 Sustanzi korrosivi
9 Sustanzi u artikoli mixxellanji perikolużi