ADR transport pictograms and hazard classes in Lithuanian

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Piktograma Klasė Pavojingumo kategorija
1.1 Sprogstamoji medžiaga ar gaminys, 1.1 poklasis
Masinio sprogimo pavojus
1.2 Sprogstamoji medžiaga ar gaminys, 1.2 poklasis
Išsvaidymo pavojus
1.3 Sprogstamoji medžiaga ar gaminys, 1.3 poklasis
Gaisro pavojus arba nedidelis išsvaidymo pavojus
1.4 Sprogstamoji medžiaga ar gaminys, 1.4 poklasis
Nedidelis pavojus
1.5 Sprogstamoji medžiaga ar gaminys, 1.5 poklasis
Labai mažo jautrumo medžiagos, keliančios masinio sprogimo pavojų
1.6 Sprogstamoji medžiaga ar gaminys, 1.6 poklasis
Itin mažo jautrumo gaminiai, nekeliantys masinio sprogimo pavojaus
2.1 Liepsniosios dujos
2.2 Nedegios, nenuodingos dujos
2.3 Nodingos dujos
3 Liepsnieji skysčiai
4.1 Degios kietosios medžiagos, savaime reaguojančios medžiagos ir kieti sumažinto jautrumo sprogmenys
4.2 Medžiagos, linkusios savaime užsidegti
4.3 Medžiagos, kurios sąlytyje su vandeniu išskiria degias dujas
5.1 Oksiduojančios medžiagos
5.2 Organiniai peroksidai
6.1 Nodingos dujos
6.1 Nuodai
6.2 Infekcinės medžiagos

7 Radioaktyvios medžiagos
Kategorija I
Kategorija II
Kategorija III
Kritiškumo saugos indekso etiketė
8 Korozinės medžiagos
9 Įvairios pavojingos medžiagos ir dirbiniai