GHS pictograms and hazard classes in Finnish

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish

Symboli: räjähtävä pommi


Varoitusmerkki Vaaraluokka ja vaarakategoria
2.1 jakso
Epästabiilit räjähteet
Vaarallisuusluokkiin 1.1, 1.2, 1.3 ja 1.4 kuuluvat räjähteet
2.8 jakso
Itsereaktiiviset aineet ja seokset, tyypit A, BB
2.15 jakso
Orgaaniset peroksidit, tyypit A, BSymboli: liekki


Varoitusmerkki Vaaraluokka ja vaarakategoria
2.2 jakso
Syttyvät kaasut, vaarakategoria 1
2.3 jakso
Syttyvät aerosolit, vaarakategoriat 1, 2
2.6 jakso
Syttyvät nesteet, vaarakategoriat 1, 2, 3
2.7 jakso
Syttyvät kiinteät aineet, vaarakategoriat 1, 2
2.8 jakso
Itsereaktiiviset aineet ja seokset, tyypit B, C, D, E, F
2.9 jakso
Pyroforiset nesteet, vaarakategoria 1
2.10 jakso
Pyroforiset kiinteät aineet, vaarakategoria 1
2.11 jakso
Itsestään kuumenevat aineet ja seokset, vaarakategoriat 1, 2
2.12 jakso
Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja, vaarakategoriat 1, 2, 3
2.15 jakso
Orgaaniset peroksidit, tyypit B, C, D, E, FSymboli: liekki ympyrän päällä


Varoitusmerkki Vaaraluokka ja vaarakategoria
2.4 jakso
Hapettavat kaasut, vaarakategoria 1
2.13 jakso
Hapettavat nesteet, vaarakategoriat 1, 2, 3
2.14 jakso
Hapettavat kiinteät aineet, vaarakategoriat 1, 2, 3Symboli: kaasupullo


Varoitusmerkki Vaaraluokka ja vaarakategoria
2.5 jakso
Paineen alaiset kaasut:
   Puristetut kaasut
   Nesteytetyt kaasut
   Jäähdytetyt nesteytetyt kaasut
Liuotetut kaasutSymboli: syöpyminen


Varoitusmerkki Vaaraluokka ja vaarakategoria
2.16 jakso
Metalleja syövyttävät aineet ja seokset, vaarakategoria 1
3.2 jakso
Ihosyövyttävyys, vaarakategoriat 1A, 1B, 1C
3.3 jakso
Vakava silmävaurio, vaarakategoria 1Symboli: pääkallo ja ristikkäiset luut


Varoitusmerkki Vaaraluokka ja vaarakategoria
3.1 jakso
Välitön myrkyllisyys (suun, ihon, hengitysteiden kautta), vaarakategoriat 1, 2, 3Symboli: huutomerkki


Varoitusmerkki Vaaraluokka ja vaarakategoria
3.1 jakso
Välitön myrkyllisyys (suun, ihon, hengitysteiden kautta), vaarakategoria 4
3.2 jakso
Ihoärsytys, vaarakategoria 2
3.3 jakso
Silmä-ärsytys, vaarakategoria 2
3.4 jakso
Ihon herkistyminen, vaarakategoria 1
3.8 jakso
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, vaarakategoria 3
Hengitysteiden ärsytys
Narkoottiset vaikutuksetSymboli: terveysvaara


Varoitusmerkki Vaaraluokka ja vaarakategoria
3.4 jakso
Hengitysteiden herkistyminen, vaarakategoria 1
3.5 jakso
Sukusolujen perimää vaurioittava, vaarakategoriat 1A, 1B, 2
3.6 jakso
Syöpää aiheuttava, vaarakategoriat 1A, 1B, 2
3.7 jakso
Lisääntymiselle vaarallinen, vaarakategoriat 1A, 1B, 2
3.8 jakso
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, vaarakategoriat 1, 2
3.9 jakso
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen, vaarakategoriat 1, 2
3.10 jakso
Aspiraatiovaara, vaarakategoria 1Symboli: ympäristö


Varoitusmerkki Vaaraluokka ja vaarakategoria
4.1 jakso
Vesiympäristölle vaarallinen
   Välitön, vaarakategoria 1
   Krooninen, vaarakategoriat 1, 2