GHS pictograms and hazard classes in Hungarian

Safety at work with chemicals
See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish

Szimbólum: robbanó bomba


Piktogram Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória
2.1 szakasz
Instabil robbanóanyagok
Robbanóanyagok, 1.1., 1.2., 1.3, 1.4 alosztály
2.8 szakasz
Önreaktív anyagok és keverékek, A. és B. típus
2.15 szakasz
Szerves peroxidok, A. és B. típusSzimbólum: láng


Piktogram Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória
2.2 szakasz
Tűzveszélyes gázok, 1. veszélyességi kategória
2.3 szakasz
Tűzveszélyes aeroszolok, 1. és 2. veszélyességi kategória
2.6 szakasz
Tűzveszélyes folyadékok, 1., 2. és 3. veszélyességi kategória
2.7 szakasz
Tűzveszélyes szilárd anyagok, 1. és 2. veszélyességi kategória
2.8 szakasz
Önreaktív anyagok és keverékek, B., C., D., E. és F. típus
2.9 szakasz
Piroforos folyadékok, 1. veszélyességi kategória
2.10 szakasz
Piroforos szilárd anyagok, 1. veszélyességi kategória
2.11 szakasz
Önmelegedő anyagok és keverékek, 1., 2. és 3. veszélyességi kategória
2.12 szakasz
Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek, 1., 2. és 3. veszélyességi kategória
2.15 szakasz
Szerves peroxidok, B., C., D., E. és F. típusSzimbólum: láng egy körön


Piktogram Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória
2.4 szakasz
Oxidáló gázok, 1. veszélyességi kategória
2.13 szakasz
Oxidáló folyadékok, 1., 2. és 3. veszélyességi kategória
2.14 szakasz
Oxidáló szilárd anyagok, 1., 2. és 3. veszélyességi kategóriaSzimbólum: gázpalack


Piktogram Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória
2.5 szakasz
Nyomás alatt lévő gázok:
   Sűrített gázok
   Cseppfolyósított gázok
   Mélyhűtött cseppfolyósított gázok
Oldott gázokSzimbólum: maró anyagok


Piktogram Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória
2.16 szakasz
Fémre korrozív hatású, 1. veszélyességi kategória
3.2 szakasz
Bőrmaró, 1A., 1B., 1C. veszélyességi kategória
3.3 szakasz
Súlyos szemkárosodás, 1. veszélyességi kategóriaSzimbólum: halálfej


Piktogram Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória
3.1 szakasz
Akut toxicitás (szájon át, bőrön át, belélegzéssel), 1., 2., 3. veszélyességi kategóriaSzimbólum: felkiáltójel


Piktogram Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória
3.1 szakasz
Akut toxicitás (szájon át, bőrön át, belélegzéssel), 4. veszélyességi kategória
3.2 szakasz
Bőrirritáló, 2. veszélyességi kategória
3.3 szakasz
Szemirritáló, 2. veszélyességi kategória
3.4 szakasz
Bőrszenzibilizáció, 1. veszélyességi kategória
3.8 szakasz
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. veszélyességi kategória
Légúti irritáció
Narkotikus hatásokSzimbólum: egészségi veszély


Piktogram Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória
3.4 szakasz
Légzőszervi szenzibilizáció, 1. veszélyességi kategória
3.5 szakasz
Csírasejt-mutagenitás, 1A., 1B., 2. veszélyességi kategória
3.6 szakasz
Rákkeltő, 1A., 1B., 2. veszélyességi kategória
3.7 szakasz
Reprodukciós toxicitás, 1A., 1B., 2. veszélyességi kategória
3.8 szakasz
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 1. és 2. veszélyességi kategória
3.9 szakasz
Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 1. és 2. veszélyességi kategória
3.10 szakasz
Aspirációs veszély, 1. veszélyességi kategóriaSzimbólum: környezet


Piktogram Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória
4.1 szakasz
A vízi környezetre veszélyes
   Akut, 1. veszélyességi kategória
   Krónikus, 1. és 2. veszélyességi kategória