R/S Phrases in Greek

Safety at work with chemicals
Risk and Safety Phrases, R/S phrases, are formally obsolete and have been replaced by H/P phrases for labelling of chemicals. They can however be encountered in older books and on labels and material data safety sheets that haven't been updated.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Φράσεις R
R1Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.
R2Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανα- φλέξεως.
R3Πολύ µεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.
R4Σχηµατίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές µεταλλικές ενώσεις.
R5Θέρµανση µπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
R6Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή µε τον αέρα.
R7Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
R8Η επαφή µε καύσιµο υλικό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
R9Εκρηκτικό όταν αναµιχθεί µε καύσιµα υλικά.
R10Εύφλεκτο.
R11Πολύ εύφλεκτο.
R12Εξαιρετικά εύφλεκτο.
R13(Άνευ αντικειμένου)
R14Αντιδρά βίαια µε νερό.
R15Σε επαφή µε το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια.
R16Εκρηκτικό όταν αναµιχθεί µε οξειδωτικές ουσίες.
R17Αυτοαναφλέγεται στον αέρα.
R18Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος.
R19Μπορεί να σχηµατίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.
R20Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
R21Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα.
R22Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
R23Τοξικό όταν εισπνέεται.
R24Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα.
R25Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.
R26Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.
R27Πολύ τοξικό σε επαφή µε το δέρµα.
R28Πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.
R29Σε επαφή µε το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
R30Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο.
R31Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
R32Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.
R33Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων.
R34Προκαλεί εγκαύµατα.
R35Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα.
R36Ερεθίζει τα µάτια.
R37Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα.
R38Ερεθίζει το δέρµα.
R39Κίνδυνος πολύ σοβαρών µονίµων επιδράσεων.
R40Ύποπτο καρκινογένεσης.
R41Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών.
R42Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.
R43Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα.
R44Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερµανθεί υπό περιορισµό.
R45Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
R46Μπορεί να προκαλέσει κληρονοµικές γενετικές βλάβες.
R47(Άνευ αντικειμένου)
R48Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απο παρατεταµένη έκθεση.
R49Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται.
R50Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.
R51Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.
R52Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς.
R53Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδά- τινο περιβάλλον.
R54Τοξικό για τη χλωρίδα.
R55Τοξικό για την πανίδα.
R56Τοξικό για τους οργανισµούς του εδάφους.
R57Τοξικό για τις µέλισσες.
R58Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο περι- βάλλον.
R59Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.
R60Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιµότητα.
R61Μπορεί να βλάψει το έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
R62Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιµότητας.
R63Πιθανός κίνδυνος δυσµενών επιδράσεων στο έµβρυο κατά τη διάρ- κεια της κύησης.
R64Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται µε µητρικό γάλα.
R65Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περί- πτωση κατάποσης.
R66Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.
R67H εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.
R68Πιθανοί κίνδυνοι µονίµων επιδράσεων.

Συνδυασμοί R-φράσεων
R14/15Αντιδρά βίαια σε επαφή µε νερό εκλύοντας αέρια εξόχως εύφλεκτα.
R15/29Σε επαφή µε νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξόχως εύφλεκτα αέρια.
R20/21Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα.
R20/21/22Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R20/22Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R21/22Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R23/24Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα.
R23/24/25Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R23/25Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R24/25Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R26/27Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα.
R26/27/28Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περί- πτωση καταπόσεως.
R26/28Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R27/28Πολύ τοξικό σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R36/37Ερεθίζει τα µάτια και το αναπνευστικό σύστηµα.
R36/37/38Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα.
R36/38Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα.
R37/38Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα.
R39/23Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέ- εται.
R39/23/24Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέ- εται και σε επαφή µε το δέρµα.
R39/23/24/25Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέ- εται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R39/23/25Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέ- εται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R39/24Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα.
R39/24/25Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R39/25Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.
R39/26Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται.
R39/26/27Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα.
R39/26/27/28Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R39/26/28Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R39/27Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα.
R39/27/28Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R39/28Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε περί- πτωση καταπόσεως.
R42/43Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα.
R48/20Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρα- τεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται.
R48/20/21Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρα- τεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα.
R48/20/21/22Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρα- τεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περί- πτωση καταπόσεως.
R48/20/22Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρα- τεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R48/21Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρα- τεταµένη έκθεση σε επαφή µε το δέρµα.
R48/21/22Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρα- τεταµένη έκθεση σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R48/22Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρα- τεταµένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.
R48/23Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατε- ταµένη έκθεση όταν εισπνέεται.
R48/23/24Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατε- ταµένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα.
R48/23/24/25Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατε- ταµένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R48/23/25Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατε- ταµένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R48/24Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατε- ταµένη έκθεση σε επαφή µε το δέρµα.
R48/24/25Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατε- ταµένη έκθεση σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R48/25Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατε- ταµένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.
R50/53Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκα- λέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R51/53Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R52/53Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R68/20Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µονίµων επιδράσεων όταν εισπνέεται.
R68/20/21Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µονίµων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα.
R68/20/21/22Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µονίµων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R68/20/22Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µονίµων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
R68/21Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µονίµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα.
R68/21/22Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µονίµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως.
R68/22Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µονίµων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.Φράσεις S
S1Να φυλάσσεται κλειδωµένο.
S2Μακριά από παιδιά.
S3Να φυλάσσεται σε δροσερό µέρος.
S4Μακριά από κατοικηµένους χώρους.
S5Να διατηρείται το περιεχόµενο µέσα σε ... (το είδος του κατάλ- ληλου υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).
S6Να διατηρείται σε ατµόσφαιρα ... (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον παραγωγό).
S7Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο.
S8Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία.
S9Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόµενο µέρος.
S10(Άνευ αντικειμένου)
S11(Άνευ αντικειμένου)
S12Μη διατηρείτε το δοχείο ερµητικά κλεισµένο.
S13Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.
S14Μακριά από ... (ασύµβατες ουσίες καθορίζονται από τον παρα- γωγό).
S15Μακριά από θερµότητα.
S16Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισµα.
S17Μακριά από καύσιµα υλικά.
S18Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά.
S20Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιµοποιείτε.
S21Μη καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε.
S22Μη αναπνέετε την σκόνη.
S23Μην αναπνέετε αέρια/αναθυµιάσεις/ατµούς/εκνεφώµατα (η κατάλ- ληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).
S24Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα.
S25Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια.
S26Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή.
S27Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ενδύµατα που έχουν µολυνθεί.
S28Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο ...(το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).
S29Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην αποχέτευση.
S30Ποτέ µην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό.
S31(Άνευ αντικειμένου)
S33Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
S34(Άνευ αντικειμένου)
S35Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί µε ασφαλή τρόπο.
S36Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία.
S37Να φοράτε κατάλληλα γάντια.
S38Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισµού, χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
S39Χρησιµοποιείτε συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου.
S40Για τον καθαρισµό του δαπέδου και όλων των αντικειµένων που έχουν µολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιµοποιείτε ... (το είδος καθο- ρίζεται από τον παραγωγό).
S41Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως µην αναπνέετε τους καπνούς.
S42Κατά τη διάρκεια υποκαπνισµού/ψεκάσµατος χρησιµοποιείτε κατάλ- ληλη αναπνευστική συσκευή (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).
S43Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιείτε ... (Αναφέρεται το ακριβές είδος µέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται: “Μη χρησιµοποιείτε ποτέ νερό”).
S44(Άνευ αντικειμένου)
S45Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).
S46Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
S47Να διατηρείται σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους ... °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).
S48Να διατηρείται υγρό µε ... (το κατάλληλο υλικό καθορίζεται από τον παραγωγό).
S49∆ιατηρείται µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο.
S50Να µην αναµιχθεί µε ... (καθορίζεται από τον παραγωγό).
S51Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο.
S52∆εν συνιστάται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.
S53Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε µε τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
S54(Άνευ αντικειμένου)
S55(Άνευ αντικειμένου)
S56Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.
S57Να χρησιµοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί µόλυνση του περιβάλλοντος.
S58(Άνευ αντικειμένου)
S59Zητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προµηθευτή για ανά- κτηση/ανακύκλωση.
S60Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
S61Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/.ελτίο δεδοµένων ασφαλείας.
S62Σε περίπτωση κατάποσης να µην προκληθεί εµετός: ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του.
S63Σε περίπτωση ατυχήµατος λόγω εισπονής: αποµακρύνετε το θύµα από το µολυσµένο χώρο και αφήστε το να ηρεµήσει.
S64Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόµα µε νερό (µόνο εφό- σον το θύµα διατηρεί τις αισθήσεις του).

Συνδυασμός των S- φράσεων
S1/2Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά.
S3/7∆ιατηρείστε το δοχείο ερµητικά κλεισµένο σε δροσερό µέρος.
S3/7/9(Άνευ αντικειμένου)
S3/9(Άνευ αντικειμένου)
S3/9/14∆ιατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόµενο µέρος µακριά από ... (ασύµβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).
S3/9/14/49∆ιατηρείται µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόµενο µέρος µακριά από ... (ασύµβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).
S3/9/49∆ιατηρείται µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόµενο µέρος.
S3/14∆ιατηρείται σε δροσερό µέρος µακριά από ... (ασύµβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).
S7/8Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο και να προστατεύεται από την υγρασία.
S7/9Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο και σε καλά αεριζό- µενο µέρος.
S7/47∆ιατηρείστε το δοχείο καλά κλεισμένο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους ... °C (να καθοριστεί από τον παραγωγό).
S20/21Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε.
S24/25Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια.
S27/28Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα και πλύνετε αµέσως µε άφθονο ... (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).
S29/35Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο.
S29/56Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δηµόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.
S36/37Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια.
S36/37/39Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου.
S36/39Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και συσκευή προστα- σίας µατιών / προσώπου.
S37/39Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώ- που.
S47/49∆ιατηρείται µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο σε θερµοκρασία που δέν υπερβαίνει τους ... °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).