R/S Phrases in Maltese

Safety at work with chemicals
Risk and Safety Phrases, R/S phrases, are formally obsolete and have been replaced by H/P phrases for labelling of chemicals. They can however be encountered in older books and on labels and material data safety sheets that haven't been updated.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Il-frażijiet R
R1Jisplodi meta jinxef.
R2Riskju ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid tan-nar.
R3Riskju kbir ħafna ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew ghejun oħra ta' qbid.
R4Jifforma komposti metalliċi esplussivi sensittivi ħafna.
R5Jista' jisplodi bis-sħana.
R6Jista' jisplodi b'kuntatt jew bla kuntatt ma' l-ajra.
R7Jista' jqabbad nar.
R8Kuntatt ma'materjal li jaqbad jista' jqabbad nar.
R9Jisplodi meta jitħallat ma' materjal li jaqbad.
R10Jieħu n-nar.
R11Jieħu n-nar malajr.
R12Jieħu n-nar malajr ħafna.
R13(Skaduti)
R14Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.
R15Kuntatt ma' l-ilma joħroġ gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.
R16Jista' jisplodi meta jitħallat ma' sustanzi li jsaddu.
R17Jaqbad waħdu fl-arja.
R18Meta jintuża jista' jifforma taħlitiet esplussivi jew li jaqbdu jekk jitħallat ma' l-arja.
R19Jista' jifforma perossidi esplussivi.
R20Jagħmel ħsara meta jinxtamm.
R21Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda.
R22Jagħmel ħsara meta jinbela'.
R23Tossiku meta jinxtamm.
R24Tossiku meta jmiss il-ġilda.
R25Tossiku jekk jinbela'.
R26Tossiku ħafna meta jinxtamm.
R27Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda.
R28Tossiku ħafna jekk jinbela'.
R29Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-ilma.
R30Jista' jaqbad malajr waqt li jintuża.
R31Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-aċidi.
R32Jitfa' gass tossiku ħafna meta jmiss l-aċidi.
R33Periklu ta' effetti kumulattivi.
R34Jikkaġuna l-ħruq (fil-ġisem).
R35Jikkaġuna ħruq serju (fil-ġisem).
R36Jirrita l-għajnejn.
R37Jirrita s-sistema respiratorja.
R38Jirrita l-ġilda.
R39Periklu ta' effetti serji irreversibbli.
R40Possibilità, mhix għal kollox ippruvata, ta´ effetti kanċeroġeni.
R41Riskju ta' ħsara serja lill-għajnejn.
R42Jista' jġib sensitizzazzjoni meta jinxtamm.
R43Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jmiss il-ġilda.
R44Riskju ta' splużjoni jekk jissaħħan fil-magħluq.
R45Jista' jġib il-kanċer.
R46Jista' jikkaġuna ħsara ġenetika li tintiret.
R47(Skaduti)
R48Periklu ta' ħsara serja lis-saħħa jekk wieħed ikun espost għalih fit-tul.
R49Jista' jikkaġuna l-kanċer meta jinxtamm.
R50Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi.
R51Tossiku għal organiżmi akwatiċi.
R52Jaħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi.
R53Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent akwatiku.
R54Tossiku għall-flora.
R55Tossiku għall-fawna.
R56Tossiku għal organiżmi tal-ħamrija.
R57Tossiku għan-naħal.
R58Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent.
R59Perikoluż għas-saff ta' l-ożonu.
R60Jista' jdgħajjef il-fertilità.
R61Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija fil-ġuf.
R62Possibiltà ta' riskju ta' fertilità mdgħajjfa.
R63Possibiltà ta' riskju lit-tarbija fil-ġuf.
R64Jista' jikkaġuna ħsara lil trabi qed jitreddgħu.
R65Jagħmel ħsara: jista' jikkaġuna ħsara lill-pulmuni jekk jinbela'.
R66Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.
R67Ix-xamm tal-fwar jista' jikkaġuna ħedla ta' ngħas u sturdamenti.
R68Riskju possibbli ta' effetti irreversibbli.

Kombinazzjonijiet ta 'frażijiet R
R14/15Jirreaġixxi b'mod vjolenti meta jmiss l-ilma billi jitfa' gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.
R15/29Meta jmiss l-ilma jitfa' gassijiet tossiċi u li jieħdu n-nar malajr hafna.
R20/21Jagħmel ħsara meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.
R20/21/22Jagħmel ħsara meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.
R20/22Jagħmel ħsara meta jinxtamm jew jinbela'.
R21/22Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda jew jinbela'.
R23/24Tossiku meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.
R23/24/25Tossiku meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.
R23/25Tossiku meta jinxtamm jew meta jinbela'.
R24/25Tossiku meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.
R26/27Tossiku ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.
R26/27/28Tossiku ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.
R26/28Tossiku ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.
R27/28Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.
R36/37Jirrita l-għajnejn u s-sistema respiratorja.
R36/37/38Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.
R36/38Jirrita l-għajnejn u l-ġilda.
R37/38Jirrita s-sistema respiratorja u l-ġilda.
R39/23Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.
R39/23/24Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.
R39/23/24/25Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.
R39/23/25Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.
R39/24Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss ilġilda.
R39/24/25Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss ilġilda jew meta jinbela'.
R39/25Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinxtamm.
R39/26Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.
R39/26/27Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jmiss il-ġilda.
R39/26/27/28Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda u jekk jinbela'.
R39/26/28Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jekk jinbela'.
R39/27Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.
R39/27/28Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.
R39/28Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinbela'.
R42/43Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jinxtamm u meta jmiss ilġilda.
R48/20Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.
R48/20/21Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.
R48/20/21/22Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.
R48/20/22Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.
R48/21Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul waqt li jmiss il-ġilda.
R48/21/22Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.
R48/22Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.
R48/23Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni ghat- tul minħabba xamm.
R48/23/24Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni ghat- tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.
R48/23/24/25Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni ghat- tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.
R48/23/25Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni ghat- tul minħabba xamm u jekk jinbela'.
R48/24Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni ghat- tul għal mess mal-ġilda.
R48/24/25Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni ghat- tul għal mess mal-ġilda u jekk jinbela'.
R48/25Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni ghat- tul jekk jinbela'.
R50/53Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti hżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.
R51/53Tossiku għal organiżmi akwatiċi; jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.
R52/53Jagħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti hżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.
R68/20Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm.
R68/20/21Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm u meta jmiss il-ġilda.
R68/20/21/22Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm, meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.
R68/20/22Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm u jekk jinbela'.
R68/21Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda.
R68/21/22Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.
R68/22Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli jekk jinbela'.Il-frażijiet S
S1Żomm maqful.
S2Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.
S3Żomm f'post frisk.
S4Żomm 'il bogħod minn postijiet ta' abitazzjoni.
S5Żomm taħt ... (il-likwidu adatt li jkun indikat mill-manifattur).
S6Żomm taħt ... (gass inerti li jkun speċifikat mill-manifattur).
S7Żomm il-kontenitur magħluq sewwa.
S8Żomm il-kontenitur niexef.
S9Żomm il-kontenitur f'post ivventilat sewwa.
S10(Skaduti)
S11(Skaduti)
S12Tħallix il-kontenitur magħluq.
S13Żomm 'il bogħod minn ikel, xorb u minn għalf ta' l-annimali.
S14Żomm 'il bogħod minn ... (materjal inkompatibbli li jkun indikat mill-manifattur).
S15Żomm 'il bogħod mis-sħana.
S16Żomm 'il bogħod minn fjammi u qbid tan-nar – Tpejjipx.
S17Żomm 'il bogħod minn materjal li jieħu n-nar.
S18Attent kif tħarrek u tiftaħil-kontenitur.
S20Tikolx u tixrobx waqt li qed tużah.
S21Tpejjipx waqt li qed tużah.
S22Tiġbidx it-trab 'il ġewwa b'imnifsejk.
S23Tiġbidx gass/dħaħen/fwar/sprej 'il ġewwa b'imnifsejk (itterminu jew termini adatti jridu jkunu speċifikati mill-manifattur).
S24Evita l-kuntatt mal-ġilda.
S25Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.
S26F'każ ta' kuntatt ma' l-għajnejn, aħsel immedjatament b'ħafna ilma u ara tabib.
S27Inża' mill-ewwel kull ilbies imniġġes.
S28F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna ... (ikun speċifikat mill- manifattur).
S29Titfax il-fdal fid- drenaġġ.
S30Qatt titfa' ilma fuq dan il-prodott.
S31(Skaduti)
S33Evita l-kumulazzjoni ta' kargi elettrostatiċi.
S34(Skaduti)
S35Dan il-materjal u l-kontenitur tiegh-u għandhom jintremew bilprekawzjonijiet meħtieġa.
S36Ilbes ilbies protettiv adatt.
S37Ilbes ingwanti adatt.
S38F'każ ta' nuqqas ta' ventilazzjoni biżżejjed, ilbes apparat respiratorju adatt.
S39Ipproteġi 'l għajnejk/wiċċek.
S40Biex taħsel l-art u l-oġġetti kollha mniġġsin b'dan il-materjal, uża ... (ikun speċifikat mill-manifattur).
S41F'każ ta' nar jew/u splużjoni tiblax id-dħaħen.
S42Waqt il-fumigazzjoni/l-isprejjar ilbes apparat respiratorju adatt (it-terminu adattat irid ikun speċifikat mill-manifattur).
S43F'każ ta' nar uża ... (indika fl-ispazju t-tip preċiż ta' apparat tat-tifi tan-nar. Jekk l-ilma jkabbar ir-riskju, żid ‘Qatt tuża l-ilma’).
S44(Skaduti)
S45F'każ ta' inċident jew jekk tħossok ma tiflaħx, ara tabib millewwel (jekk hu possibbli, urih it-tikketta).
S46Jekk jinbela', ara tabib mill-ewwel u urih dan il-kontenitur jew it-tikketta.
S47Żomm f'temperatura li ma taqbiżx ... °C (ikun speċifikat millmanifattur).
S48Żomm umdu b'... (il-materjal adatt ikun speċifikat mill-manifattur).
S49Żomm biss fil-kontenitur oriġinali.
S50Tħallatx ma' ... (ikun speċifikat mill-manifattur).
S51Uża biss fi spazji ventilati tajjeb.
S52Mhux rakkomandat għal użu fuq spazji ta' superfiċi kbira f'postijiet abitati.
S53Evita li jitħalla espost - ġib istruzzjonijiet speċjali qabel tużah.
S54(Skaduti)
S55(Skaduti)
S56Itfa' dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.
S57Uża kontenitur adatt biex tevita t-tinġis ta' l-ambjent.
S58(Skaduti)
S59Irreferi għall-manifattur/fornitur għal informazzjoni fuq rekuperu/ Riċiklaġġ.
S60Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħ-u għandhom jintremew ma' skart perikoluż.
S61Titfax fl-ambjent. Irreferi għall-istruzzjonijiet speċjali/informazzjoni fuq sigurtà.
S62Jekk jinbela', tippruvax tikkaġuna l-vomitu; mur għand tabib u uri dan il-kontenitur jew it- tikketta.
S63F'każ ta' inċident ikkaġunat mix-xamm: ħu l-pazjent fl-arja friska u qiegħdu jistrieħ.
S64Jekk jinbela', laħlaħil-ħalq bl-ilma (iżda biss jekk il-persuna tkun f'sensiha).

Kombinazzjonijiet ta 'frażijiet S
S1/2Żomm maqful u fejn ma jilħqux it-tfal.
S3/7Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb f'post frisk.
S3/7/9(Skaduti)
S3/9(Skaduti)
S3/9/14Żomm f'post frisk u fvventilat tajjeb 'il bogħod minn ... (materjali li ma jaqblux miegħu ikunu indikati mill-manifattur).
S3/9/14/49Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn ... (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).
S3/9/49Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb.
S3/14Żomm f'post frisk 'il bogħod minn ... (materjali li ma jaqblux miegħu ikunu indikati mill-manifattur).
S7/8Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u xott.
S7/9Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'post ivventilat tajjeb.
S7/47Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'temperatura li ma taqbiżx ... °C (tkun speċifikata mill-manifattur).
S20/21Meta tużah tikolx, tixrobx u tpejjipx.
S24/25Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.
S27/28Jekk imiss il-ġilda, inża' mill-ewwel l-ilbies imniġġes kollu, u ahsel immedjatament b'ħafna ... (ikun speċifikat mill-manifattur).
S29/35Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu b'mod li ma jagħmilx ħsara.
S29/56Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.
S36/37Ilbes ilbies protettiv adatt u ingwanti.
S36/37/39Ilbes ilbies protettiv adatt, ingwanti u protezzjoni għall-ghajnejn/ wiċċ.
S36/39Ilbes ilbies protettiv adatt u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.
S37/39Ilbes ingwanti adattati u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.
S47/49Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'temperatura li ma taqbiżx ... °C (ikun speċifikat mill-manifattur).