R/S Phrases in Hungarian

Safety at work with chemicals
Risk and Safety Phrases, R/S phrases, are formally obsolete and have been replaced by H/P phrases for labelling of chemicals. They can however be encountered in older books and on labels and material data safety sheets that haven't been updated.


See the phrases in other languages

Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
R-mondatok
R1Száraz állapotban robbanásveszélyes.
R2Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.
R3Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt.
R4Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez.
R5Hő hatására robbanhat.
R6Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.
R7Tüzet okozhat.
R8Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.
R9Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes.
R10Kis mértékben tűzveszélyes.
R11Tűzveszélyes.
R12Fokozottan tűzveszélyes.
R13(Elavult)
R14Vízzel hevesen reagál.
R15Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.
R16Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes.
R17Levegőn öngyulladó.
R18A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet.
R19Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.
R20Belélegezve ártalmas.
R21Bőrrel érintkezve ártalmas.
R22Lenyelve ártalmas.
R23Belélegezve mérgező (toxikus).
R24Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus).
R25Lenyelve mérgező (toxikus).
R26Belélegezve nagyon mérgező (toxikus).
R27Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus).
R28Lenyelve nagyon mérgező (toxikus).
R29Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
R30A használat során tűzveszélyessé válik.
R31Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
R32Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
R33A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.
R34Égési sérülést okoz.
R35Súlyos égési sérülést okoz.
R36Szemizgató hatású.
R37Izgatja a légutakat.
R38Bőrizgató hatású.
R39Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.
R40A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.
R41Súlyos szemkárosodást okozhat.
R42Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R43Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R44Zárt térben hő hatására robbanhat.
R45Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).
R46Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).
R47(Elavult)
R48Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.
R49Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).
R50Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
R51Mérgező a vízi szervezetekre.
R52Ártalmas a vízi szervezetekre.
R53A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R54Mérgező a növényekre.
R55Mérgező az állatokra.
R56Mérgező a talaj szervezeteire.
R57Mérgező a méhekre.
R58A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R59Veszélyes az ózonrétegre.
R60A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja.
R61A születendő gyermekre ártalmas lehet.
R62A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.
R63A születendő gyermeket károsíthatja.
R64A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.
R65Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
R66Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
R67A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.
R68Maradandó egészségkárosodást okozhat.

Összetett R mondatok
R14/15Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.
R15/29Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek.
R20/21Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.
R20/21/22Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
R20/22Belélegezve és lenyelve ártalmas.
R21/22Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
R23/24Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező.
R23/24/25Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.
R23/25Belélegezve és lenyelve mérgező.
R24/25Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.
R26/27Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező.
R26/27/28Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.
R26/28Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.
R27/28Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.
R36/37Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.
R36/37/38Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R36/38Szem- és bőrizgató hatású.
R37/38Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R39/23Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/23/24Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/23/24/25Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/23/25Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/24Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/24/25Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/25Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/26Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/26/27Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/26/27/28Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/26/28Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/27Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/27/28Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/28Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R42/43Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R48/20Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/20/21Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/20/21/22Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/20/22Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/21Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/21/22Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/22Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/23Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/23/24Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/23/24/25Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/23/25Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/24Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/24/25Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/25Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R50/53Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R51/53Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R52/53Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R68/20Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.
R68/20/21Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.
R68/20/21/22Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.
R68/20/22Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.
R68/21Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.
R68/21/22Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.
R68/22Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.S-mondatok
S1Elzárva tartandó.
S2Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S3Hűvös helyen tartandó.
S4Lakóterülettől távol tartandó.
S5... alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg).
S6... alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg).
S7Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.
S8Az edényzet szárazon tartandó.
S9Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó.
S10(Elavult)
S11(Elavult)
S12Az edényzetet nem szabad légmentesen lezárni.
S13Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S14... -tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg).
S15Hőhatástól távol tartandó.
S16Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
S17Éghető anyagoktól távol tartandó.
S18Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.
S20Használat közben enni, inni nem szabad.
S21Használat közben tilos a dohányzás.
S22Az anyag porát nem szabad belélegezni.
S23A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).
S24A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S25Kerülni kell a szembe jutást.
S26Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S27A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.
S28Ha az anyag a bőrre kerül, ... -val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).
S29Csatornába engedni nem szabad.
S30Soha nem szabad vizet hozzáadni.
S31(Elavult)
S33A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.
S34(Elavult)
S35Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
S36Megfelelő védőruházatot kell viselni.
S37Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S38Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.
S39Szem-/arcvédőt kell viselni.
S40A padlót és a beszennyeződött tárgyakat ... -val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg).
S41Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.
S42Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzőkészüléket kell viselni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).
S43Tűz esetén ... -val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, a »Víz használata tilos.« mondattal is ki kell egészíteni.
S44(Elavult)
S45Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
S46Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
S47... °C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).
S48...-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg).
S49Csak az eredeti edényzetben tárolható.
S50...val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg).
S51Csak jól szellőztetett helyen használható.
S52Emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben nagy felületen nem használható.
S53Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.
(Elavult)
S55(Elavult)
S56Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék- gyűjtő helyre kell vinni.
S57A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni.
S58(Elavult)
S59A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni.
S60Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.
S61Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.
S62Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.
S63Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levego ½re kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat.
S64Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

Összetett S mondatok
S1/2Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S3/7Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó.
S3/7/9(Elavult)
S3/9(Elavult)
S3/9/14Hűvös, jól szellőztetett helyen, ...-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).
S3/9/14/49Hűvös, jól szellőztetett helyen, ...-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).
S3/9/49Hűvös, jól szellőztetett helyen, csak az eredeti edényzetben tárolható.
S3/14Hűvös helyen, ...-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).
S7/8Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.
S7/9Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztetett helyen tartandó.
S7/47Az edényzet légmentesen lezárva ...°C hőmérsékletet nem meghaladó helyen tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).
S20/21A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S24/25Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
S27/28Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű ...- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).
S29/35Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
S29/56Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.
S36/37Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
S36/37/39Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
S36/39Megfelelő védőruházatot és arc-/szemvédőt kell viselni.
S37/39Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
S47/49Legfeljebb ... °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).